Afektywność marki
 co to w ogóle jest?

Afektywność marki
(ang. brand affection)

metoda marketingowa, oparta na psychologii emocji i motywacji. Odnosi się do roli afektu jako czynnika wpływającego na motywację w relacji marka-konsument. Definiuje strategię, tożsamość i sposób komunikacji marki.

Afekt jest pierwotnym i samoczynnym odczuciem o charakterze pozytywnym lub negatywnym zredukowanym do jednego wymiaru (np. smutek, zazdrość, radość) i ściśle powiązanym z percepcją. Afekt poprzedza świadome procesy percepcji i w sposób nie uświadomiony warunkuje nastawienie do obiektu obserwacji.

Afektywność marki polega na tworzeniu bodźców (afektów), które powodują u konsumentów pożądane reakcje afektywne. Niektóre afekty cechują wysokim potencjałem pobudzenia (np. niepokój i radość czy gniew) i są katalizatorem motywacji i działania.

Efekt określonego nastawienia i mechanizm oceny z niego wynikający jaki jest następstwem reakcji afektywnej to stan afektywny. Może być pozytywny lub negatywny i długotrwale warunkować nastawienie konsumenta do marki. Pozytywny stan afektywny charakteryzuje się wzmocnioną motywacją wewnętrzną oraz potrzebą poszukiwania stymulacji [1], Konsument w pozytywnym stanie afektywnym jest bardziej podatny na modelowanie pożądanych przez markę zachowań.

Metoda afektywności marki zakłada początkowe stymulowanie konsumenta wysoko wzbudzającymi afektami powodującymi działanie. Powstałe w konsekwencji interakcje konsumenta z marką powinny powodować pozytywne stany afektywne.

Odbiorca pod wpływem pozytywnego stanu afektywnego, będzie dążył do jego podtrzymania – w przypadku marki będzie dążył do działań gwarantujących mu dobre samopoczucie, stymulacje czy ekscytacje.

Afektywność marki jest odpowiedzą na problemy konsumentów w świecie konwenansów, kiedy nie skupia się on na identyfikowaniu swoich pierwotnych potrzeb i reakcji i nadmiernie kontroluje swoje zachowanie, doprowadza to do konfliktu poznawczego i zaburzeń w funkcjonowaniu. Wywołany przez markę stan afektywny odgrywa znaczącą rolę w tworzeniu się reprezentacji umysłowych oraz w sposobie ich implementacji w pamięci [2].

Struktura metody: czynnik afektywny/ bodziec reakcja afektywna stan afektywny emocja i motywacja działanie

Prekursorem metodyki jest agencja marketingu zintegrowanego BE7 brand affection agency.

[1] Haviland-Jones Lewis, Psychologia emocji, 2005.
[2] Zajonc, R. B., Feeling and thinking: Preferences need no inferences. American Psychologist, 1980.
Bibliografia Lewis M., Haviland-Jones J. M., Psychologia emocji, 2005
Zajonc, R. B. Feeling and thinking: Preferences need no inferences. American Psychologist, 35, 151-175, 1980
Autorzy Adam Diakowski, Marcin Jasiński
Afekt w praktyce
 jak wygląda proces

krok pierwszy
Bodziec

Wybrany dla marki czynnik afektywny (budzący pierwotną reakcję), który jest eksponowany w pierwszych sekundach kontaktu konsumenta z marką.

krok drugi
Reakcja afektywna

Nieuświadomiona pierwotna reakcja na bodziec. Szybsza niż działanie bardziej skomplikowanych emocji.

krok trzeci
Stan afektywny

Długotrwały stan emocjonalny, pojawiający się w oparciu o odpowiedni kontekst przekazu, podczas którego konsument jest bardziej podatny na prezentowanie pożądanych przez markę postaw lub zachowań.

krok czwarty
Działanie

Wywołane przez modelowanie zachowań podczas stanu afektywnego.

www.be7.pl

brand affection agency
poznaj nas

Twórz pragnienia
metodą
brand affection.

Aleksandra Szczykutowicz

head of project managment
797 710 831